Nu utbildar vi fler av vår personal inom ACRA och CRA

    Metoderna bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och riktar sig till ungdomar, unga vuxna och vuxna med ett missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

    Har du funderingar? Kontakta oss på aMHigo.