Skyddat boende

Barn i skyddat boende

Skyddat boende med skalskydd

aMHigo erbjuder boende med stöd för män, kvinnor, barn och familjer som av olika anledningar är i behov av skydd.

Vår personal har kompetens inom hedersförtryck. Vi har även HVB-hem, stödboende, familjehem. Vi tar individens säkerhet på största allvar och har förutom skalskydd även personliga larm eller andra praktiska saker avseende skydd. Vi är tillgängliga dygnet runt för både våra boenden och socialtjänst.

Våra fördelar

 • Dygnet runt jour – Skalskydd finns
 • Utbildad personal – Möjlighet till eget larm
 • Spetskompetens inom våld & hedersproblematik, gängkriminalitet, relationsvåld
 • Möjlighet till omplacering till annan ort

Vi har både enskilda boenden som lämpar sig bättre till ensamstående och större boenden för familjer. Det kan röra sig om relationsvåld eller hedersproblematik men också för att få hjälp att bryta med ett kriminellt umgänge. Våra skyddade boenden finns runt om i landet.

aMHigo hjälper till att samordna och bedöma skyddsbehoven för individen med en inledande säkerhetsplanering som uppdateras under placeringen. Vår personal finns som stöd till individen genom stödjande samtal med fokus kring problematiken och genomförandeplanen.

Orkide
Nycklar till boende

Olika strategier

  Beroende på problematik arbetar vår personal stödjande med att kartlägga och samtala kring våld, olika strategier för att hitta en ny vardag samt stärka upp individerna i den nya situationen.

  • Säkerhetsplanering
  • PATRIARK och FREDA
  • Strukturerade samtal om våld
  • KBT-inriktade samtal
  • Aktiviteter, samhällsorientering, etablering, utbildning, sysselsättning

  Vi kan erbjuda olika öppenvårdsinsatser med mer behandlade karaktär utifrån behov.

  Den enskilde i fokus

  Våra tjänster

  Vi på aMHigo har den enskilde och kvaliteten i utförandet i fokus. Vi är specialister inom socialt arbete och har som mål att skapa trygghet och omsorg för barn såväl som vuxna.

  Har du frågor kring våra tjänster?