Våra tjänster

Vad vi erbjuder

Vi på aMHigo har den enskilde och kvaliteten i utförandet i fokus. Vi är specialister inom socialt arbete och boendelösningar som vill skapa trygghet och omsorg för barn såväl som vuxna.

HVB ungdom

HVB Ungdom

Ett mindre HVB som vänder sig till ungdomar från 13 till 18 år med missbruksproblematik och självskadebeteende. Vi erbjuder fler metoder, främst DBT med färdighetsträning.

Läs mer

Familjehem

Familjehem

Vi är tillgängliga för både socialtjänst och familjehemmet dygnet runt. Familjehemmet får råd, stöd, utbildning och handledning.

Läs mer

Skyddat boende

Skyddat boende

Vi tillhandahåller lägenheter runt om i Norr- och Västerbotten med stöd för män, kvinnor, barn och familjer som av olika anledningar är i behov av skydd.

Läs mer

Öppenvård

Öppenvård

Vi erbjuder olika insatser för att stötta barn, ungdomar, föräldrar och vuxna. Insatser som riktar sig till den enskilde individen eller en familj.

Läs mer

Vi finns i Norrbotten

Bli familjehem

Vi har familjehem spridda i olika kommuner i Norrbotten. Ett familjehem ger barnet eller ungdomen möjlighet till en stabil tillvaro för en kortare eller längre tid, en möjlighet att få vara just barn och få utvecklas under goda förhållanden.

Har du frågor kring våra tjänster?