Vi vidareutbildar vår personal

    Personal från aMHigo har under hösten genomgått Connect gruppledarutbildning och vi kan nu erbjuda både behandling och utbildning inom metoden. Connect är ett anknytningsbaserat program för stöd till föräldrar, familjehem och behandlingspersonal. Connect utgår från grundläggande principer om anknytning, relationer, kommunikationsmönster och barns utveckling.