Familjehem

Familjehem

Vi finns tillgängliga dygnet runt, året om

Tillgängliga för både socialtjänst och familjehemmet dygnet runt, året om och är vana att samarbeta med alla aktörer kring familjehemmet.

Handledningen som ger familjehemmen stöd

  Vi har god erfarenhet i handledning av familjehem, både i grupp eller individuellt. Vid individuell handledning träffar vi familjehemmet och har däremellan kontinuerlig kontakt via det sätt som familjehem och konsulenten finner lämplig, vanligtvis via telefon eller videosamtal. Handledningen syftar till att ge familjehemmen det stöd som behövs för att genomföra uppdraget. Den bidrar även till medvetenhet kring deras enga tankar om familjeuppdraget och möjlihet att utveckla sin kompetens. 

  Familjehemsvård
  Familjehem

  Våra konsulentstödda familjehem

   Vi på aMHigo rekryterar, utbildar, stöttar och handleder våra familjehem. Alla våra familjehem är grundutredda utifrån socialstyrelsens riktlinjer och utbildade utifrån ”ett hem att växa i”. Vi har även möjlighet att utifrån det specifika barnet rekrytera ett familjehem som matchar just det barnets behov.

   Våra familjehem har tillgång till löpande handledning, utbildning för att minska risken för sammanbrott samt tillgång till stöd dygnet runt. Utöver det har vi även möjlighet att gå in med en psykoterapeut om behovet finns.

   Vi har ett nära samarbete med barnet eller ungdomens socialsekreterare och tillhandahåller månadsrapporter för att placerande kommun ska få insyn i hur uppdraget fortlöper.

   Våra förstärkta familjehem

   Den förstärkta familjehemsvården ska möta behovet av att ta hand om barn och unga med stora behov i en familj istället för på institution. Familjehemmet har tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller har själva arbetet professionellt med vård och behandling med barn och unga. En av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid och de får handledning efter behov.

   Vi finns i Norr- och Västerbotten

   Bli familjehem

   Vi har familjehem spridda i olika kommuner i Norr- och Västerbotten. Ett familjehem ger barnet eller ungdomen möjlighet till en stabil tillvaro för en kortare eller längre tid, en möjlighet att få vara just barn och få utvecklas under goda förhållanden.

   Har du frågor kring våra tjänster?