Utredningshem

Utredningshem

Vi hjälper barn och föräldrar

aMHigo utredningshem med HVB-tillstånd, erbjuder utredningar för föräldrar och barn 0-6 år. Vår verksamhet bygger på ett miljöterapeutiskt förhållningssätt, där utredning och återföring utgår från förmåga och utvecklingspotential avseende anknytning mellan barn och föräldrar. Målgruppen är familjer bestående av föräldrar och barn som kommer till våra lokaler för att utredas kring sin föräldraförmåga och sitt barns behov.

Vi är en mindre verksamhet och har plats för 2 familjer eller en familj med äldre medföljande barn, med som max 6 personer placerade samtidigt. Verksamheten är belägen i centrala Boden med närhet till både stadsmiljö och naturområde.

Om vårt utredningshem

Barnets behov i centrum

Utredningsarbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring familjen med barnets behov i centrum, BBIC och signs of safety. Våra utredningar syftar till att besvara de frågeställningar som placerande socialtjänst har formulerat i sitt uppdrag till aMHigo. För varje familj upprättas en genomförandeplan som beskriver hur utredningsarbetet kommer att fortlöpa under placeringstiden.

Utredningstiden kan variera men är i regel cirka 8 veckor med eventuell förlängning, utifrån uppdragets omfattning.

Utredningshem

Mer information om utredningshem

Vår arbetsprocess

Vi strävar efter att vår verksamhet ska kännetecknas av transparens och förutsägbarhet. Både socialtjänst och familjen ska känna sig trygga i planering, genomförande och uppföljning.

Vår målsättning och vårt arbetssätt utgår från aktuell lagstiftning vad det gäller sekretess, tystnadsplikt, anmälningsplikt och dokumentation.

På aMHigo utredningshem har vi valt att arbeta i team för att kunna utföra våra utredningar så professionellt som möjligt. Det innebär att utredande socionomer och observationspersonal kompletterar varandra i arbetet, vi kan följa upp arbetsinsatsen och tillsammans reflektera över utförda arbetsmoment och de processer som följer efter det. Vi säkerställer också trygghet och kontinuitet för våra barn och föräldrar när vi arbetar med ett mindre team kring familjerna.

Inom aMHigo utredningshem sker arbetet utifrån en systematisk struktur kring vårt utredningsuppdrag och familjens individuella genomförandeplan. Vi lägger stor vikt vid dokumentationen där vi tydliggör vår arbetsinsats och utförda arbetsmoment. Denna dokumentation ligger till grund för vår uppföljning med socialtjänsten. Vi betonar vikten av kontinuerlig uppföljning under pågående uppdrag för att säkerställa att insatsen är adekvat och att frågeställningarna i uppdraget blir besvarade.

Varje familj tilldelas en familjeutredande socionom som, under föreståndarens ledning, är ansvarig och samordnar utredningsarbetet med och kring familjen. Familjeutredaren håller kontakt med uppdragsgivaren och ansvarar för att familjen är informerade och uppdaterade kring sin utredning. Dokumentation sker löpande och sammanställs slutligen i en rapport till uppdragsgivaren där bedömning av behov framgår.

Våra metoder

De utredningar vi utför genomförs utifrån en strukturerad arbetsmodell där olika utredningsmetoder tillämpas. Utredningen utförs huvudsakligen i egna lokaler men vissa insatser kan ske i det sociala fältet samt på övriga arenor som kan komma att vara aktuella utifrån frågeställningarna. Arbetet med familjen präglas av ett helhetsperspektiv, där familjens bakgrund och livssituation beaktas.

Följande metoder används:

  • Observationer av samspel och anknytningsmönster mellan förälder och barn
  • Intervju om anknytningsstil – IAS
  • ICDP – Vägledande samspel
  • Signs of safety
  • Utredande föräldrasamtal, barnsamtal samt gemensamma familjesamtal
  • MIM och olika samspelsövningar
  • Tejping
  • Nätverksarbete – Nätverkskarta – Familjekarta
  • Löpande dygnet runt observation

Våra metoder grundar sig på forskning, beprövad erfarenhet, erforderlig kompetens samt etiska riktlinjer och överväganden.

 

Om närområdet och utredningshemmet

aMHigo utredningshem finns i Boden, 30 minuter från Luleå – där också flygplats finns med täta avgångar till Stockholm, Arlanda. Boendet ligger med promenadavstånd till Bodens centrum med flera mataffärer, småbutiker, caféer och restauranger. Det finns flera anläggningar för sport och idrott som t.ex. innebandy, fotboll, brottning handboll, gym och dans. I närheten av Boden finns en slalombacke, spolade isbanor för skridskoåkning, äventyrsbad/simhall och ridanläggning. Boden ligger naturnära och det finns fina badmöjligheter i sjöar och Lule älv.

Varje familj har ett eget boenderum och egen toalett och dusch. Familjen sköter själva sitt rum, städar och tvättar. I boendet finns det ett trådlöst nätverk, så familjen kan använda internet på medtagen dator eller låna en dator av aMHigo vid behov.

Varje morgon har vi morgonsamling med familjerna i vårt gemensamma utrymme. Vi säger god morgon, gör enklare aktiviteter med barnen, pratar om kvällen och natten som varit samt dagens planering. Familjerna serveras frukost, lunch, middag samt mellanmål, och äter gemensamt med personal. Varje familj har också möjlighet att till viss del tillaga egna måltider under arbetspass med sitt team.

På aMHigo utredningshem kan familjen aktivera sig på olika ställen både i och utanför huset. Det finns gemensamma utrymmen med möjlighet till olika aktiviteter, pyssel och lek. Här finns också ett stort allrum där man i mysiga soffor kan titta på tv och film. Utanför boendet finns en lekpark för barnen samt grillplats.

Varmt välkomna till oss på aMHigo!

Den enskilde i fokus

Våra tjänster

Vi på aMHigo har den enskilde och kvaliteten i utförandet i fokus. Vi är specialister inom socialt arbete och har som mål att skapa trygghet och omsorg för barn såväl som vuxna.

Har du frågor kring våra tjänster?