Ansöker om tillstånd för skyddat boende

    aMHigo har ansökt hos IVO om tillstånd att bedriva skyddat boende. Vi har därför redan nu rätt och tar emot placeringar i skyddat boende, enligt den nya lagstiftningen. Vi har även en barnansvarig och kan därmed ta emot barnfamiljer.