Trygghet och kompetens

Vi på aMHigo har individen och kvaliteten i utförandet i fokus. Som specialister inom socialt arbete och boendelösningar skapar vi trygghet och omsorg för såväl barn som vuxna. Vi finns i Norr- och Västerbotten.

Våra tjänster

HVB ungdom

HVB Ungdom

Ett mindre HVB som vänder sig till ungdomar från 13 till 18 år med missbruksproblematik och självskadebeteende. Vi erbjuder fler metoder, främst DBT med färdighetsträning.

Läs mer

Stödboende

Stödboende

Stödboendet ligger i centrala Boden, med tillgång till gemensamma ytor för gruppaktiviteter. Med tillstånd från IVO för åldern 16-21.

Läs mer

Utredningshem på aMHigo

Utredningshem

Vårt utredningsarbete utgår från ett helhetsperspektiv kring familjen med barnets behov i centrum.

Läs mer

Familjehem

Familjehem

Vi är tillgängliga för både socialtjänst och familjehemmet dygnet runt. Familjehemmet får råd, stöd, utbildning och handledning.

Läs mer

Skyddat boende

Skyddat boende

Vi tillhandahåller lägenheter runt om i Norr- och Västerbotten med stöd för män, kvinnor, barn och familjer som av olika anledningar är i behov av skydd.

Läs mer

Öppenvård

Öppenvård

Vi erbjuder olika insatser för att stötta barn, ungdomar, föräldrar och vuxna. Insatser som riktar sig till den enskilde individen eller en familj.

Läs mer

aMHigo mockup

Ett familjeägt företag i Boden

Vi är specialister inom socialtjänst och boendelösningar

aMHigo AB är ett familjeägt företag med huvudkontor i Sävast, Norrbotten. Företaget grundades 2014 av Monica Helin som varit aktivt inom socialt arbete i över 30 år, och har under den tiden nått hundratals barn, föräldrar och personalgrupper.

Vår ambition är att erbjuda individanpassad livskvalitet och en sammanhållen vårdkedja. aMHigo är ett företag med mycket driv, engagemang och kunskap!

Vi finns i Norr- och Västerbotten

Bli familjehem

Vi har familjehem spridda i olika kommuner i Norr- och Västerbotten. Ett familjehem ger barnet eller ungdomen möjlighet till en stabil tillvaro för en kortare eller längre tid, en möjlighet att få vara just barn och få utvecklas under goda förhållanden.

Har du frågor kring våra tjänster?