Våra familjehem

Att växa upp i ett hem av värme, trygghet och kärlek ses som en självklarhet för många men verkligheten ser inte alltid ut så. Det finns många barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma med sina biologiska föräldrar, där samhället får kliva in och erbjuda alternativ eller komplement till de familjer som behöver hjälp.

 

Ett familjehem ger barnet eller ungdomen möjlighet till en stabil tillvaro för en kortare eller längre tid, en möjlighet att få vara just barn och få utvecklas under goda förhållanden.

Varför välja oss?

 

Att vara ett förstärkt familjehem via aMHigo innebär att du som familjehem får ett utökat stöd som innefattar

löpande handledning, relevanta utbildningar, möjlighet till stöd dygnet runt samt träffar med andra familjehem.

Familjehem

Det som tidigare kallades fosterhem kallas idag familjehem. Som familjehem tar du emot barn eller unga som av någon anledning inte kan bo hemma. Ett av målen som vi arbetar mot är att barnet ska återförenas med sina biologiska familjer, om det är möjligt.

 

Barn ska få vara barn.

Som familjehem gör du en ovärderlig insats för barnet som inte kan bo hemma. Ett familjehem ger barnet eller ungdomen möjlighet till en stabil tillvaro för en kortare eller längre tid, en möjlighet att få vara just barn och få utvecklas under goda förhållanden. Att ta emot ett barn kan vara mycket svårt och krävande så ett gott stöd är av stor vikt på samma sätt som det är viktigt att du/ni är en familj som har tid, engagemang och tålamod.

Vi behöver dig.

Ingen är perfekt! När vi söker familjehem till ett barn är det viktigt att hitta rätt familj för just det barnet. Alla barn är unika, därför kan du som familjehem vara gift, ensamstående eller sambo. Bo i hus eller lägenhet, på landet eller i stan. Med egna barn eller utan. Det viktigaste är att förutsättningarna matchar just det barnets behov.

Är att bli familjehem något som intresserar dig?

Kontakta Maja Engström via telefon 010 - 188 00 03 eller mail maja.engstrom@amhigo för att få veta mer.

Copyright @ All Rights Reserved - aMHigo AB