Socionomkonsult och Bemanning

Utredningsuppdrag/handläggning, uppföljnings- och behandlingsinsatser

inom större delen av Socialtjänstens arbetsfält.

 

Till kommuner kan vi erbjuda konsulter både för bemanning på plats under en kortare period för att möta kommunens behov eller för utredning och handläggning från vårat egna kontor. Vi erbjuder enbart resurser med rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget. Dels arbetar vi som ordinarie utredare/handläggare i ärenden men vi kan också användas som en andra person till kommunens egna socialsekreterare. Våra socionomkonsulter är alla utbildade socionomer och vid efterfrågan har vi både chefer och MAS för uthyrning till kommuner.

 

aMHigo AB arbetar främst med utredning av barn och unga men även inom familjerätt, familjehem, äldreomsorg samt LSS och vi arbetar efter samma riktlinjer och lagar som övriga Socialtjänst. Barn och unga utreds alltid efter BBIC eller efter den mall som kommunen använder sig av. aMHigo kan vid behov göra veckoutredningar som innebär att vi utreder familjer i hemmet under några veckor. Vi har eget dokumentationssystem med hög säkerhet men kan också arbeta i de olika kommunernas datasystem.

Behandling för spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 är kommun och landsting skyldig att erbjuda personer med spelmissbruk utredning och behandling. aMHigo erbjuder kommunerna tjänster för att kartlägga och behandla spelberoende.

Företräde i rätten

Tjänsten från aMHigo innehåller dels inläsning av materialet och samtal med ansvarig handläggare inför förhandling, dels upprättande av sakframställning och slutplädering men givetvis också att föra talan i själva förhandlingen.

 

Vi kan erbjuda olika öppenvårdsinsatser, fristående eller kopplat till någon annan av våra tjänster.

 

Öppenvårdsinsatser

- Trappansamtal

-Addis-ung

-ADAD

-Freda

-Boendestöd

-PATRIARK

-Familjebehandling

-Samtalsbehandling

Copyright @ All Rights Reserved - aMHigo AB