Utbildning

Introduktionsutbildning/handledning på både individ- & gruppnivå

 

Pågår under nio månader av personalens första år.

Enskild kontakt 4 ggr/månad max 1 h/ gång.

Inläsning av material.

 

Innehåll: Konkret vägledning & handledning i det direkta arbetet. Kompetensöverföring efter de behov som uppstår. Stöd i att hantera yrkesrollen.

 

Grupputbildning

 

  • Kompetensöverföring som följer hela BBIC processen inklusive träning av metoder.

 

  • Grupphandledning i att hantera yrkesrollen/ utveckla sin egen kompetens utifrån egna frågeställningar.

 

Kompetensöverföring/utbildning

 

• BBIC – ger individen behörighet att arbeta enligt BBIC konceptet.

• Barnsamtal

• Handläggning och dokumentation.

• Lagstiftning, koncept eller metoder efter verksamhetens behov.

• Stöd att implementera en fungerande brukarmedverkan, en fungerande uppföljning/ utvärdering av ärendearbetet eller metoder för omvärldsbevakning.

 

Copyright @ All Rights Reserved - aMHigo AB