”En utmaning och ett uppdrag jag är ödmjuk inför”

aMHigo tillsätter nu en tillförordnad föreståndare för HVB-hemmet då föreståndare Maria Von Schantz kommer att vara tjänstledig från sitt uppdrag.

Monica Helin, ägare och VD:

– Jessica har arbetat inom socialt arbete i många år och har närmast arbetat hos oss som samordnare för HVB och föreståndare på vårt stödboende. Vi är mycket glada över att hon åtar sig uppdraget och ser fram emot vårt fortsatta arbete.

Jessica Stubbfält, t.f. föreståndare:
– Jag har haft god tid att lära känna verksamheten genom min tjänst som samordnare sen snart ett år tillbaka. Samtidigt är jag ödmjuk inför det uppdrag och de utmaningar som rollen innebär. Min strävan är ett ständigt förbättringsarbete för att tillsammans kunna leverera en kvalitativ och god vård till våra ungdomar.