En möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv efter avslutad placering

    Sverige har en omfattande bostadsbrist som i kombination med personliga förutsättningar gör att det kan vara mycket problematiskt för vissa av de personer som kommer till oss att hitta en egen bostad eller etablera sig på en ny ort. Vi stödjer och lär den boende hur de på egen hand söker en bostad samt nyttjar våra samarbeten med hyresvärdar för att finna lägenheter. Vid placering hos oss kan vi erbjuda ett antal platser med tillhörande bostadsgaranti.

    Vår bostadsgaranti ger de personer som kommer till oss förutsättningar och motivation till förändring och möjlighet att leva ett tryggt och självständigt liv efter avslutad placering.

    Vill du veta mera? Kontakta oss på aMHigo.